Bimetra

The mission of Bimetra as Clinical Research Centre of the UZGent is to catalyze and strengthen translational biomedical research within the Ghent University Hospital in collaboration with Ghent University.

Bimetra is to be developed as a central contact point on the Campus Heymans for support with the translation of (basic) research into clinical applications from "bench" to "bedside" and as a lever for economic and social valorisation.

Bimetra will facilitate the various individual aspects of translational biomedical research in an integrative manner. 
Read more - Mission & Vision

 

Reverse Science Café: 'Hoe draag ik bij tot wetenschappelijk onderzoek?' - ism Bimetra

De wetenschap gaat met rasse schreven vooruit. Wil men de nieuwste kennis vertalen in nuttige toepassingen, bijvoorbeeld om onze gezondheidszorg te verbeteren, dan moeten wetenschappers deze kunnen toetsen bij mensen zoals jij, je buurvrouw, je bakker of kapper, maar evenzeer jouw ouders, kinderen of kleinkinderen…. Enkel zo komen wetenschappers te weten hoe veilig of hoe efficiënt hun nieuwe ontdekkingen of ontwikkelingen zijn. Bovendien vinden op deze manier patiënten ook sneller hun weg naar nieuwe hulpmiddelen.

REDCap Walk-in

Personen op de UZ Gent campus geïnteresseerd in het gebruik van REDCap voor academisch klinische studies, registers of surveys nodigen we graag uit op een Walk-In voor REDCap Project Coordinatoren op donderdagen 13h-15h.

Een Project Coordinator is een REDCap gebruiker 

  • die zelf REDCap projecten kan opzetten 
  • weet wie eraan zal meewerken 
  • en handelt als eerste aanspreekpunt voor alle bijkomende gebruikers in het project 

Platform voor Medische Innovatie: oproep voor projectvoorstellen

Het UZ Gent heeft een Platform voor Medische Innovatie opgericht. Ons ziekenhuis wil internationaal toonaangevend zijn op het vlak van innovatieve medische technologieën en digitale geneeskunde en trekt daar fondsen voor uit.

 

Bottom-up innovatieprojecten

Een deel van die fondsen gaat naar bottom-up innovatieprojecten vanuit het ziekenhuis. De focus is strikt gericht op innovatie, zuivere researchprojecten komen niet in aanmerking. Alle zorgverleners op de campus kunnen een project indienen. Elk projectvoorstel wordt beoordeeld door een selectiecommissie. 

 

Praktisch

FWO onderzoeksfinanciering - FWO-TBM infosessie

Nieuw bij deze oproepen is dat de indiening nu via het FWO e-loket moet gebeuren. Uitleg hierover gebeurt op de respectievelijke infosessies.
Gezien de faciliterende rol van Bimetra in het translationele biomedische onderzoek op de campus Heymans, zullen wij opnieuw beide oproepen ondersteunen. 

KCE – Trials Program Call 2017

Het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) opent voor 2017 een nieuwe call voor de KCE Trials. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan deze oproep, kan u in deze mail meer informatie hieromtrent terugvinden.

EC aanvragen digitaal indienen

Als centraal aanspreekpunt voor klinisch onderzoek op U(Z)Gent wenst Bimetra Clinics u te informeren over gewijzigde procedures die op 1/10/2015 in voege gaan.

Vanaf 1 oktober zullen alle Ethisch Comité aanvragen digitaal kunnen ingediend worden. Een uitgeschreven procedure voor de indiening van uw EC dossier kan u nalezen op de Bimetra website, alsook op de website van het EC. Bovendien zal Bimetra Clinics u bij elk aanmelding concreet informeren over de nog te ondernemen stappen conform de nieuwe procedure.

KCE report: Publicly funded practice-oriented Clinical Trials

Clinical trials are not only important to test new medicinal products before they can be marketed. Comparative effectiveness trials are necessary to inform the patient and the physician on the most appropriate treatment option.

For the health insurance, such information can be used to adapt reimbursement. Products with a higher price are not always better. It is clear that a company marketing such a high priced product may not want to compare this product with an old and lower priced alternative.

Boderonde - Bimetra Clinics - UZ Gent

Wegens gezondheidsredenen kan de bode van de Directie, die eveneens de bode activiteiten van Bimetra Clinics voor haar rekening nam, geen bode-taken meer op zich kan nemen.

Zouden wij u daarom mogen vragen om vanuit uw dienst:

  • contracten die aan Bimetra Clinics moeten bezorgd worden, te laten afgeven op 1K5 (Bimetra Clinics)
  • contracten die aan uw dienst terugbezorgd moeten worden, te laten ophalen op 1K5 (Bimetra Clinics)

Bimetra Clinics op zijn beurt zal de contractstroom van en naar de Afgevaardigd Bestuurder en Regerinscommissaris blijven behartigen. 

 

Syndicate content