Bimetra locations

  • Bimetra Clinics, Bimetra Valorisation, Bimetra Biobank and Bimetra Translational Data Management are located at Campus UZ, 1K5, entrance 81

Bimetra

The mission of Bimetra as Clinical Research Centre of the UZGent is to catalyze and strengthen translational biomedical research within the Ghent University Hospital in collaboration with Ghent University.

Bimetra is to be developed as a central contact point on the Campus Heymans for support with the translation of (basic) research into clinical applications from "bench" to "bedside" and as a lever for economic and social valorisation.

Bimetra will facilitate the various individual aspects of translational biomedical research in an integrative manner. 
Read more - Mission & Vision

 

EC aanvragen digitaal indienen

Als centraal aanspreekpunt voor klinisch onderzoek op U(Z)Gent wenst Bimetra Clinics u te informeren over gewijzigde procedures die op 1/10/2015 in voege gaan.

Vanaf 1 oktober zullen alle Ethisch Comité aanvragen digitaal kunnen ingediend worden. Een uitgeschreven procedure voor de indiening van uw EC dossier kan u nalezen op de Bimetra website, alsook op de website van het EC. Bovendien zal Bimetra Clinics u bij elk aanmelding concreet informeren over de nog te ondernemen stappen conform de nieuwe procedure.

Bimetra Valorisation - Nieuwsbrief Oktober 2016

Als centraal contactpunt voor translationeel onderzoek houdt Bimetra eraan u op regelmatige basis te informeren over mogelijkheden voor onderzoeksfinanciering. Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen en oproepen voor (bio)medische, klinische en paramedische onderzoeksprojecten die momenteel open staan.

KCE report: Publicly funded practice-oriented Clinical Trials

Clinical trials are not only important to test new medicinal products before they can be marketed. Comparative effectiveness trials are necessary to inform the patient and the physician on the most appropriate treatment option.

For the health insurance, such information can be used to adapt reimbursement. Products with a higher price are not always better. It is clear that a company marketing such a high priced product may not want to compare this product with an old and lower priced alternative.

Boderonde - Bimetra Clinics - UZ Gent

Wegens gezondheidsredenen kan de bode van de Directie, die eveneens de bode activiteiten van Bimetra Clinics voor haar rekening nam, geen bode-taken meer op zich kan nemen.

Zouden wij u daarom mogen vragen om vanuit uw dienst:

  • contracten die aan Bimetra Clinics moeten bezorgd worden, te laten afgeven op 1K5 (Bimetra Clinics)
  • contracten die aan uw dienst terugbezorgd moeten worden, te laten ophalen op 1K5 (Bimetra Clinics)

Bimetra Clinics op zijn beurt zal de contractstroom van en naar de Afgevaardigd Bestuurder en Regerinscommissaris blijven behartigen. 

 

Internationaal competitieve Vlaamse biobank tegen eind 2014 actief - Initiatief van het Centrum voor Medische Innovatie

PERSBERICHT – LIFE SCIENCES en BIOTECHNOLOGIE – verspreid door FlandersBio
Leuven, België – 14 juli 2014
 
De Vlaamse biobank, met goed gekarakteriseerd menselijk lichaamsmateriaal, wordt eind december 2014 operationeel. Het doel is om hiermee translationeel biomedisch onderzoek naar innovatieve diagnostica en geneesmiddelen in de regio op een professionele manier te ondersteunen. De biobank is een initiatief van het Centrum voor Medische Innovatie vzw (CMI), opgericht als een samenwerkingsverband met alle Vlaamse universiteiten en universitaire ziekenhuizen en de industrie, met steun van de Vlaamse regering.
Syndicate content